Rắc Co Ren Áp Lực

Rắc Co Ren Áp Lực Thép A105, Inox 304, Inox 316- Threaded Union

Rắc co ren áp lực thép A105, Inox 304, Inox 316 (Khớp nối ren áp lực thép a105,inox 304,inox 316) có tên tiếng Anh Threaded Union gồm hai nữa khớp nối một nữa khớp nối có mặt côn ngoài và được lồng vào một vòng siết có ren trong,nữa khớp nối còn lại có mặt côn trong và phía bên ... Read More »