Tê Giảm Hàn Áp Lực

Tê Giảm Hàn Áp Lực Thép A105,Inox 304,Inox 316- Socket Weld Reducing Tee

Tê giảm hàn áp lực thép A105,inox 304,inox 316 cao có tên tiếng Anh là Socket Weld Reducing Tee dùng để tạo ra nhánh rẻ có tiết diện dòng chảy nhỏ hơn so với tiết diện dòng chảy trên đường ống dẫn chính.Trong một số hệ thống khí nén thủy lực ta thấy đường ống chính có kích thước lớn ... Read More »