Ống Thép Đúc DN90 Phi 101.6

Quy Cách Ống Thép Đúc DN90 phi 101.6

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN90 101,6 2,11 SCH5 5,17 DN90 101,6 3,05 SCH10 7,41 DN90 101,6 4,78 SCH30 11,41 DN90 101,6 5,74 SCH40 13,56 DN90 101,6 8,1 SCH80 18,67 DN90 101,6 16,2 XXS 34,1 Quy cách ống thép đúc dn90 phi 101.6 Ống ... Read More »