Ống Thép Đúc DN80 Phi 90

Quy Cách Ống Thép Đúc DN80 Phi 90

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN80 88,9 2,11 SCH5 4,51 DN80 88,9 3,05 SCH10 6,45 DN80 88,9 4,78 SCH30 9,91 DN80 88,9 5,5 SCH40 11,31 DN80 88,9 7,6 SCH80 15,23 DN80 88,9 8,9 SCH120 17,55 DN80 88,9 15,2 XXS 27,61 Quy cách ống thép ... Read More »