Ống Thép Đúc DN65 Phi 76

Quy Cách Ống Thép Đúc DN65 Phi 76

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN65 76 2,1 SCH5 3,83 DN65 76 3,05 SCH10 5,48 DN65 76 4,78 SCH30 8,39 DN65 76 5,16 SCH40 9,01 DN65 76 7,01 SCH80 11,92 DN65 76 7,6 SCH120 12,81 DN65 76 14,02 XXS 21,42 Quy cách ống thép ... Read More »