Ống Thép Đúc DN65 Phi 73

Quy Cách Ống Thép Đúc DN65 Phi 73

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN65 73 2,1 SCH5 3,67 DN65 73 3,05 SCH10 5,26 DN65 73 4,78 SCH30 8,04 DN65 73 5,16 SCH40 8,63 DN65 73 7,01 SCH80 11,4 DN65 73 7,6 SCH120 12,25 DN65 73 14,02 XXS 20,38 Quy cách ống thép ... Read More »