Ống Thép Đúc DN600 Phi 610

Quy Cách Ống Thép Đúc DN600 phi 610

Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN600 610 5,54 SCH 5s 82,54 DN600 610 5,54 SCH 5 82,54 DN600 610 6,35 SCH 10s 94,48 DN600 610 6,35 SCH 10 94,48 DN600 610 9,53 SCH 20 141,05 DN600 610 14,3 SCH 30 209,97 DN600 610 ... Read More »