Ống Thép Đúc DN400 Phi 406

Quy cách Ống Thép Đúc DN400 Phi 406

Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN400 406,4 4,2 ACH5 41,64 DN400 406,4 4,78 SCH10S 47,32 DN400 406,4 6,35 SCH10 62,62 DN400 406,4 7,93 SCH20 77,89 DN400 406,4 9,53 SCH30 93,23 DN400 406,4 12,7 SCH40 123,24 DN400 406,4 16,67 SCH60 160,14 DN400 406,4 12,7 ... Read More »