Ống Thép Đúc DN40 Phi 48.3

Quy Cách Ống Thép Đúc DN40 Phi 48.3

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN40 48,3 1,65 SCH5 1,9 DN40 48,3 2,77 SCH10 3,11 DN40 48,3 3,2 SCH30 3,56 DN40 48,3 3,68 SCH40 4,05 DN40 48,3 5,08 SCH80 5,41 DN40 48,3 10,1 XXS 9,51 Quy cách ống thép đúc dn40 phi 48.3 Ống ... Read More »