Ống Thép Đúc DN350 Phi 355.6

Quy Cách Ống Thép Đúc DN350 Phi 355.6

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN350 355,6 3,962 SCH5s 34,34 DN350 355,6 4,775 SCH5 41,29 DN350 355,6 6,35 SCH10 54,67 DN350 355,6 7,925 SCH20 67,92 DN350 355,6 9,525 SCH30 81,25 DN350 355,6 11,1 SCH40 94,26 DN350 355,6 15,062 SCH60 126,43 DN350 355,6 12,7 SCH80S ... Read More »