Ống Thép Đúc DN32 Phi 42

Quy Cách Ống Thép Đúc DN32 Phi 42

Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN32 42,2 1,65 SCH5 1,65 DN32 42,2 2,77 SCH10 2,69 DN32 42,2 2,97 SCH30 2,87 DN32 42,2 3,56 SCH40 3,39 DN32 42,2 4,8 SCH80 4,42 DN32 42,2 9,7 XXS 7,77 Quy cách ống thép đúc dn32 phi 42 ... Read More »