Ống Thép Đúc DN300 Phi 325

Quy Cách Ống Thép Đúc DN300 Phi 325

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN300 323,9 4,2 SCH5 33,1 DN300 323,9 4,57 SCH10 35,97 DN300 323,9 6,35 SCH20 49,7 DN300 323,9 8,38 SCH30 65,17 DN300 323,9 10,31 SCH40 79,69 DN300 323,9 12,7 SCH60 97,42 DN300 323,9 17,45 SCH80 131,81 DN300 323,9 21,4 SCH100 ... Read More »