Ống Thép Đúc DN250 Phi 273

Quy Cách Ống Thép Đúc DN250 Phi 273

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN250 273,1 3,4 SCH5 22,6 DN250 273,1 4,2 SCH10 27,84 DN250 273,1 6,35 SCH20 41,75 DN250 273,1 7,8 SCH30 51,01 DN250 273,1 9,27 SCH40 60,28 DN250 273,1 12,7 SCH60 81,52 DN250 273,1 15,1 SCH80 96,03 DN250 273,1 18,3 SCH100 ... Read More »