Ống Thép Đúc DN25 Phi 34

Quy Cách Ống Thép Đúc DN25 Phi 34

Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN25 33,4 1,65 SCH5 1,29 DN25 33,4 2,77 SCH10 2,09 DN25 33,4 3,34 SCH40 2,47 DN25 33,4 4,55 SCH80 3,24 DN25 33,4 9,1 XXS 5,45 Quy cách ống thép đuc DN25 phi 34 Ống thép đuc DN25 phi ... Read More »