Ống Thép Đúc DN200 Phi 219.1

Quy Cách Ống Thép Đúc DN200 Phi 219.1

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN200 219,1 2,769 SCH5 14,77 DN200 219,1 3,76 SCH10 19,96 DN200 219,1 6,35 SCH20 33,3 DN200 219,1 7,04 SCH30 36,8 DN200 219,1 8,18 SCH40 42,53 DN200 219,1 10,31 SCH60 53,06 DN200 219,1 12,7 SCH80 64,61 DN200 219,1 15,1 SCH100 ... Read More »