Ống Thép Đúc DN150 Phi 168.3

Quy Cách Ống Thép Đúc DN150 Phi 168.3

Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN150 168,3 2,78 SCH5 11,34 DN150 168,3 3,4 SCH10 13,82 DN150 168,3 4,78   19,27 DN150 168,3 5,16   20,75 DN150 168,3 6,35   25,35 DN150 168,3 7,11 SCH40 28,25 DN150 168,3 11 SCH80 42,65 DN150 168,3 14,3 ... Read More »