Ống Thép Đúc DN100 Phi 114.3

Quy Cách Ống Thép Đúc DN100 Phi 114.3

Tên hàng hóa Đường kínhO.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN100 114,3 2,11 SCH5 5,83 DN100 114,3 3,05 SCH10 8,36 DN100 114,3 4,78 SCH30 12,9 DN100 114,3 6,02 SCH40 16,07 DN100 114,3 7,14 SCH60 18,86 DN100 114,3 8,56 SCH80 22,31 DN100 114,3 11,1 SCH120 28,24 DN100 114,3 13,5 SCH160 ... Read More »