Ống Thép Đúc DN10 Phi 17.1

Quy Cách Ống Thép Đúc DN10 Phi 17.1

Tên hàng hóa Đường kính O.D Độ dày Tiêu chuẩn Độ dày Trọng Lượng Thép ống đúc (mm) (mm) ( SCH) (Kg/m) DN10 17.1 1.65 SCH10 0,63 DN10 17.1 1.85 SCH30 0,70 DN10 17.1 2.31 SCH40 0.84 DN10 17.1 2.31 SCH.STD 0.84 DN10 17.1 3.20 SCH80 0.10 DN10 17.1 3.20 SCH. XS 0.10 Quy cách ống thép đúc DN10 Phi ... Read More »